آموزش نتورک مارکتینگ

برای ایجاد سازمان فروشی قدرتمند

Alireza Mastery

در این پست به معرفی پلن باینری در صنعت بازاریابی شبکه ای میپردازیم.

در این پست در مورد پلن درآمدی یونی لول در صنعت بازاریابی شبکه ای صحبت میکنیم.

در این پست در مورد پلن برک اوی در صنعت بازاریابی شبکه ای صحبت میکنیم.

چه پلن هایی در بازاریابی شبکه ای استفاده میشوند و ویژگی هر کدام از آن ها چیست؟

آیا برای هدف گذاری و رسیدن به آن هدف ها در سال جدید آماده هستید؟

این پست به شما کمک میکند کاری را انجام دهید که شاید در سال گذشته نمی توانسته اید.